EFOP - 1.3.9-17-2017-00009

EFOP - 1.3.9-17-2017-00009 projekt

A kedvezményezett neve: Zalaegerszegi Tankerületi Központ
A projekt címe:„Karöltve” - Iskolaközpontú helyi együttműködések Alsónemesapátiban és Nemesapátiban
A szerződött támogatás összege: 29.855.664 Ft.
A támogatás mértéke (%-ban): 100 %
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.12.31.
A projekt azonosító száma: EFOP - 1.3.9-17-2017-00009
 

. A „Karöltve” – Iskolaközpontú helyi együttműködések Alsónemesapátiban és Nemesapátiban c. projektet a Zalaegerszegi Tankerületi Központ (pályázatot megvalósító intézménye a Csertán Sándor Általános Iskola) konzorciumi formában az Apáti Iskoláért Alapítvánnyal valósítja meg. A projekt megvalósulását együttműködő partnerként a Harangláb Kulturális és Faluszépítő Egyesület, az Alsónemesapáti Sport és Ifjúsági Egyesület és a Nemesapáti Római Katolikus Egyházközség támogatja. Az együttműködő partnerek beágyazódottak a helyi közösségbe az iskolával jó szakmai kapcsolatot ápolnak. A projektben vállalt kötelező feladatok közül egy vagy több területen tapasztalatokkal és kapcsolatrendszerrel rendelkeznek. A területek kiválasztásánál elsődleges volt, hogy mely területeken tudjuk a helyi együttműködést erősíteni a szegénység csökkentése és a hátrányos megkülönböztetés érdekében. Célunk a helyi aktivitás növelése, a családok különböző tevékenységekbe való bevonása. A projekt lehetőséget nyújt mindkét településen az elérhető közösségi programok növelésére, az önkéntes tevékenységre. A projekt elsődleges célcsoportja az általános iskolai korosztály, azok családtagjai és az érintett települések lakói. A projekt több generáció szólít meg. Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében különös figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű tanulókra, a roma családokra, a sajátos nevelési igényű tanulókra és a fogyatékkal élőkre. I. Kötelezően megvalósítandó területek: a., Egészséges életmódra neveléshez köthető tevékenységek-„LEGNAGYOBB KINCSÜNK” – egészség és életmód napok - Alsónemesapátiban és Nemesapátiban. Megvalósítási forma: rendezvény. A rendezvények folyamán színvonalas, érdekes, tanulságos közös programokat biztosítunk, ahol az egészséges életmóddal kapcsolatos tudnivalókra is fel tudjuk hívni a helyi közösségek figyelmét. b., Családi életre neveléshez köthető tevékenységek-„VAN IDŐM RÁD”- élménynapok Megvalósítási forma: műhelymunka és kirándulás. Célunk a családon belül együttműködés javítása.(pl. Lányos napok, fiús napok) Családon belül a nemek közti együttműködés javítása, életviteli, életmódbeli, életvezetési, kapcsolati kultúrát segítő kompetenciáik erősítése. Szabály - mindent együtt kell csinálni, és mindkét félnek egyaránt ki kell venni a részét a programokból! (gyerek, szülök, nagyszülők, testvér, fogadott szülő stb.) A családi együttlétet, együttműködést tovább erősítik a közös kirándulások. c., Hagyományőrző tevékenységek előkészítése és megvalósítása „APÁTI HAGYOMÁNYŐRZŐ NAPOK” Megvalósítási forma - rendezvény és foglalkozás. A hagyományok őrzése nem csak a családok, barátok kötelékeit erősíti, hanem egy nagyobb közösséghez való tartozás hitvallása is. A rendezvények mellett foglalkozások keretein belül az iskola pedagógiai programjában is megjelölt és az iskola jó gyakorlataihoz kötődő hagyományok ápolását szeretnénk megvalósítani. d., Tanórán kívüli kompetenciafejlesztő tevékenységek, amelyek több generáció számára relevánsak. GENERÁCIÓK EGYMÁS KÖZÖTT - közösségépítő foglalkozások szervezése. Megvalósítási forma - foglakozás. A foglalkozások célja a komplex kompetencia fejlesztés mellett a generációk közötti kapcsolat erősítése, ismeretek átadása feladatokról és élményekről,az ifjabb és idősebb generáció aktivizálása, bekapcsolása helyi közösségekbe,a generációk közötti szakadékok csökkentése. e., Sporttevékenységek előkészítése és megvalósítása, megvalósítási forma: sportesemény. A sporteseményeken elsősorban a hagyományos sportágtól eltérő, napjainkban a gyermekek és fiatalok körében népszerű vagy kevésbé ismert sport játékokat, csapatsportokat ismerhetnének meg, próbálhatnának ki a célcsoport tagjai. A rendszeres testmozgás az egészséges életmód része. Jó hatással van a testi és lelki egészségre, és nevelési szempontból is jelentős hatása van. II. Választható, önállóan nem támogatható tevékenység: Élménypedagógiai felkészítés az intézmény pedagógusai részére, illetve  a szervezett programokhoz eszközbeszerzés. A megvalósítandó tevékenységeknél, mindenhol teljesítjük a formai és tartalmi elvárásokat.

          EFOP - 1.3.9-17-2017-00009